محصولات

معرفی محصولات و بازدید مجازی از نمایشگاه

تور مجازی

قطعات چینی

قطعات چینی

لوسترهای چینی

لوسترهای چینی

لوسترهای سرامیکی

لوسترهای سرامیکی

لوستر سازی شهیدی

معرفی صنایع دستی و سرامیک سازی شهیدی

صنایع دستی و سرامیک سازی شهیدی تولید کننده انواع لوسترهـای چینی و سرامیـکی (قطعات سفارشی انواع لوستر) بـا بیش از دو دهـه سـابقه توانسته اسـت بـا تلفیق صنعت و هنـر دستی ایـرانی محصولات جدیدی در خور سلیقه مشتریان به بازار عرضه نماید و در این راستا در بـازارهـای داخلی و خارجی درخشش هنر ایرانی را به نمایش بگذارد.

این شـرکت مفتخـر اسـت کـه کلیه تولیـدات بـه روش دستی از ابتـدا تـا انتـهـا بـه دسـت هنـرمنـدان بـاتجـربـه و متخصص ایـن صنعـت بـا رعـایت استانداردهای لازم و زیست محیطی تولید و عرضه نماید.

» آشنایی بیشتر…

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید